HU­SET PÅ CHRI­STI­ANS­HAVN HAR PRE­MI­E­RE

BT - - TV/ RADIO - I dag for 45 år si­den 1970:

De dan­ske tv- se­e­re mø­der for før­ste gang flyt­te­mand Ol­sen og ko­nen El­len. Dy­re­hand­ler Clau­sen og ko­nen Mil­le. Egon og Kar­la Han­sen. Det un­ge par Tue og Rik­ke og ik­ke mindst vi­ce­vært Mey­er og værts­hu­se­jer Em­ma. Suc­ces- se­ri­en blev bl. a. in­stru­e­ret af Erik Bal­ling - blev la­vet i 84 af­snit frem til 1977. Li­ge­som ’ Ol­sen- Ban­den’ var se­ri­en og­så po­pu­lær i Øst­tys­kland.

MÅ­NEN I DAG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.