BMW 3- se­rie med tre cy­lin­dre

BT - - BILER -

BMW- kon­cer­nens ben­zin­mo­tor med tre cy­lin­dre, lidt de­sig­næn­drin­ger og små ju­ste­rin­ger af mo­del­be­teg­nel­ser­ne er op­skrif­ten på de op­da­te­rin­ger, der ram­mer BMW 3- se­ri­en. Ge­ne­relt er al­le mo­to­rer ju­ste­ret, så de er me­re ef­fek­ti­ve, bå­de hvad an­går an­tal he­ste­kræf­ter og ev­nen til at kø­re langt på li­te­ren. Mest in­ter­es­sant er, at 3- se­ri­en får kon­cer­nens 3cy­lin­dre­de ben­zin­mo­tor, der al­le­re­de fin­des i 2- se­ri­en og i di­ver­se Mi­ni. Den 1,5 li­ters tur­bo­mo­tor med 136 hk kom­mer un­der hjel­men på 318i, hvor den af­lø­ser den 4- cy­lin­dre­de 1,6 li­ters i 316i, der har 135 hk. Den nye 318i kø­rer 19,6 km/ l, hvil­ket er 2,4 ki­lo­me­ter læn­ge­re på li­te­ren end 316i. mor­ten

BMW 3- se­rie får et let æn­dret design og me­re ef­fek­ti­ve mo­to­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.