Ya­ris fås nu med nød­brem­se

BT - - BILER - Ya­ris kan fås med sik­ker­heds­ud­styr.

I sid­ste uges stor­test af 11 mi­ni­bi­ler smut­te­de et par ik­ke uvæ­sent­li­ge de­tal­jer: Toy­o­ta Ya­ris Hy­brid med mel­lem­ste ud­styrsni­veau, kal­det H2, har si­den april kun­net fås med sik­ker­heds­pak­ke ( 7.995 kr.), der bl. a. in­de­hol­der aut. nød­brem­se og vogn­ba­ne­as­si­stent. Og VW Po­lo har blu­et­oo­th som stan­dard. Rat­be­tje­ning af te­le­fon og ly­dan­læg ko­ster 2.598 kr. mor­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.