Fi­re ty­ske åb

Ud­fl ugt i en ca­bri­o­let med ter­mokaff e og rød­ter­net dug i ba­gag

BT - - BILER -

LØR­DAG 16. MAJ 2015

BMW 228i Ca­bri­o­let - kom­pakt og vel­kø­ren­de. En god cru­i­ser men sam­ti­dig et top­løst styk­ke le­ge­tøj til en­tu­si­a­sten.

Au­di TT Ro­ad­ster - tid­løst design og høj æste­tik. En for­nø­jel­se at skue og en ud­præ­get for­nø­jel­se at kø­re. Test­bi­lens la­ke­ring, na­no­grå, gør dog ik­ke no­get godt ved bi­len.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.