BIL- CV

BT - - BILER -

Her fi k jeg min før­ste bil, en læk­ker og hur­tig Al­fa Ro­meo Sud. Den kør­te godt, var vel­holdt og jeg el­ske­de den, selv om den var gam­mel. Den var des­u­den utæt, så når det reg­ne­de, stod der vand i bi­len. Pri­sen var 60.000 kr. Her fi k jeg den lækre og hur­ti­ge BMW Z3, en rig­tig sport­s­vogn til 220.000 kr. Bi­len var og­så pro­vo­ke­ren­de, så jeg fi k la­vet nog­le rid­ser i lak­ken af mis­un­de­li­ge folk, ær­ger­ligt. Her kør­te jeg i den sto­re og dej­li­ge BMW X6. Jeg prø­ve­de den af i et år på en lea­sing kon­trakt, for el­lers hav­de den væ­ret for dyr. Den var nu og­så dyr at lea­se, ca. 10.000 kr. om må­ne­den. Her fi k jeg den fe­de Au­di A6, yderst kom­forta­bel bil, og min fa­vo­rit til de lan­ge tu­re, når jeg skal ud at op­træ­de.

Scan ko­den og åbn vi­deo­en i din smartp­ho­ne el­ler tab­let. Du kan in­stal­le­re scan­nings­pro­gram­mer via Ap­psto­re el­ler goog­le­play.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.