Re­sumé

BT - - DEN STORE HEDETUR -

DET KUN­NE DU LÆ­SE I GÅR: DEL 1:

De us­and­syn­li­ge ri­va­ler FC Midtjyl­land ser da­gens lys som en over­byg­ning mel­lem Her­ning Fremad og Ikast fS, da klub­for­mæn­de­ne Steen Hes­sel og Jo­hn­ny Ru­ne i 1999 sæt­ter de­res un­der­skrift på en ser­vi­et. Sam­ti­dig går FC Kø­ben­havns stær­ke mand, Flem­m­ing Øster­gaard, ud med en mål­sæt­ning om, at klub­ben skal væ­re blandt Eu­ro­pas 25 bed­ste og an­sæt­ter Roy Hod­g­son, der i 2001 fø­rer FCK til mester­ska­bet. I jag­ten på at nå op på FCKs ni­veau op­ret­ter FCM et aka­de­mi og hen­ter spil­le­re fra he­le lan­det – og­så fra FCK. I hvert fald ind­til en gent­le­man- aft ale bli­ver ind­gå­et. Men så kom­mer Claus Ste­in­le­in til som sport­s­di­rek­tør i FCM.

LÆS FØR­STE DEL ved at scan­ne QR- ko­den.

SÅ­DAN GØR DU:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.