E DA­MER

Le mel­lem FC Midtjyl­land og Team Es­b­jerg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VEN­STRE BA­CK HØJ­RE BA­CK STREG­SPIL­LER VEN­STRE FLØJ HØJ­RE FLØJ

LØR­DAG 16. MAJ 2015

RIK­KE SKOV, DEN 34- ÅRI­GE VE­TE­RAN

Vi­borg HK

har haft sin må­ske bed­ste sæ­son no­gen­sin­de. Spe­ci­elt ind­sat­sen mod de ny­kå­re­de Cham­pions Le­ague- me­stre, Bu­duc­nost, hu­skes. I den kamp score­de hun ot­te mål. Det er så­le­des ik­ke un­der­ligt, at hun er ble­vet ud­ta­get til den ny land­stræ­ner Klavs Bruun Jør­gen­sens før­ste trup.

AN­NE CE­CI­LIE DE LA COUR,

Sil­ke­borg- Vo­el KFUM

HUN BE­TRAG­TES FORTJENT STI­NE BODHOLT, VE­STJY­DER­NE VANDT BOXER

som et af dansk hånd­bolds stør­ste ta­len­ter. Ik­ke mindst på grund af sin sto­re skud­sty rke. Med 135 mål end­te hun num­mer to på Boxer Da­me­liga­ens top­sco­rer­li­ste. Eks- land­stræ­ner Jan Pyt­li­ck gav hen­de lands­holds­de­but i eft er­å­ret, og hun er og­så med i afl øse­ren Klavs Bruun Jør­gen­sens før­ste trup.

Team Es­b­jerg Da­me­liga­ens grundspil blandt an­det tak­ket væ­re den tid­li­ge­re Ski­ve- spil­lers kva­li­te­ter. Hun har haft en glim­ren­de sæ­son. Det har kvin­delands­hol­dets nye træ­ner Klavs Bruun Jør­gen­sen be­løn­net hen­de for med ud­ta­gel­se til den trup, han i ju­ni har i træ­nings­lejr på den span­ske fe­ri­eø Fu­er­te­ven­tu­ra.

ANN GRE­TE NØR­GAARD,

Team Tvis Holste­bro

næ­ste sæ­son ven­der til­ba­ge til Vi­borg HK, ero­bre­de fj er­de­plad­sen på liga­ens top­sco­rer­li­ste. Hun le­ve­re­de en god­kendt EM- præ­sta­tion på det dan­ske lands­hold og var en mar­kant skik­kel­se på det Tvis- hold, der lør­dag spil­le­de sig frem til den en­de­lig tur­ne­rings­sejr i EHF Cup’en.

VE­TE­RA­NEN, DER I

TRI­NE ØSTER­GAARD,

FCM Hånd­bold

DEN LYN­HUR­TI­GE VENSTREHÅNDSSPILLER

har bå­de i Boxer Da­me­liga­en og midtjy­der­nes kam­pe i den eu­ro­pæ­i­ske klub­tur­ne­ring Cup Win­ners Cup le­ve­ret en ræk­ke so­li­de præ­sta­tio­ner. Her­u­d­over gjor­de hun sig po­si­tivt be­mær­ket un­der EM i de­cem­ber, hvor lands­hol­det el­lers blot blev num­mer ot­te.

Ann Gre­te Nør­gaard ven­der hjem til Vi­borg fra næ­ste sæ­son.

Fo­to: Mor­ten Stri­ck­er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.