’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Hen­rik Bach Nielsen

VM i Prag og Ostra­va er ble­vet et ek­sem­pel for an­dre

Den for­g­u­de­de 43- åri­ge Ja­ro­mir Ja­gr bar det tjek­ki­ske hold på si­ne skul­dre med to mål i 5- 3- sej­ren over Fin­land i kvart­fi­na­len. En na­tion gik i ekst­a­se og drøm­mer om et nyt Ja­gr- mira­kel.

Egent­lig hav­de han be­slut­tet at si­ge nej tak til fle­re VM­tur­ne­rin­ger, men på grund af hjem­me­ba­nen lod den yd­my­ge su­per­stjer­ne sig over­ta­le til at ta­ge én tørn me­re. Og nu har han to VM- kam­pe til­ba­ge: Se­mi­fi­na­len i dag klok­ken 15.15 mod Ca­na­da og en­ten fi­na­len el­ler bron­ze­kam­pen.

Ja­ro­mir Ja­gr var den før­ste spil­ler fra det da­væ­ren­de Tjek­kos­lo­vaki­et, som blev draf­tet i NHL uden at væ­re flyg­tet til vest.

Han de­bu­te­re­de for Pitts­burgh Pengu­ins i 1990 og spil­ler i dag for Fl­o­ri­da Pant­hers. I mel­lem­ti­den har han spil­let i NHL for Washington Ca­pi- tals, New York Ran­gers, Phila­delp­hia Fly­ers, Dal­las Stars, Bo­ston Bru­ins og New Jer­sey De­vils.

Ja­ro­mir Ja­gr er NHLs mest scoren­de eu­ro­pæ­i­ske spil­ler gen­nem ti­der­ne med nøj­ag­tig 800 mål i 1.752 kam­pe.

Tvivl om kap­ta­jn

Det var hårdt for Tre Kro­nor at bli­ve sendt på fe­rie af rus- ser­ne. Sven­sker­ne kom op fra 0- 3 til 3- 3, men faldt al­li­ge­vel til sidst.

Fle­re sven­ske me­di­er sæt­ter spørgs­måls­tegn ved, om det er en god idé, at for­bund­s­kap­ta­jn Pär Mårts fort­sæt­ter ( har ét år til­ba­ge).

Han har in­gen pla­ner om at gå og si­ger om rus­ser­kam­pen:

» Hav­de Yev­ge­ni Mal­kin ( dob­belt rus­sisk målsco­rer, red.) spil­let for os, hav­de vi vun­det. «

God­kendt dansk VM

På IIHFs kon­gres blev det be­slut­tet at gi­ve VM- ar­ran­ge­men­tet i 2019 til Slovaki­et og VM 2020 til Schweiz. De kom­men­de tre år spil­les VM i ræk­ke­føl­ge i Rusland, Tys­kland/ Frank­rig og Dan­mark.

Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on skal i marts/ april 2016 ar­ran­ge­re kvin­der­nes Di­vi­sion 1 A.

DIUs for­mand og med­lem af IIHFs co­un­cil, Hen­rik Bach Nielsen, var for­mand for VM­grup­pen i Ostra­va og er be­gej­stret over et flot VM i Tjek­ki­et med til­sku­er­re­kord.

» VM i Prag og Ostra­va er ble­vet et ek­sem­pel for an­dre. Der bli­ver no­get for os at le­ve

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.