DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ENG­LAND PRE­MI­ER LE­AGUE, KLOK­KEN 16: 00 OVER 2,5 MÅL I KAM­PEN

I lø­bet af årets eu­ro­pæ­i­ske tur­ne­rin­ger har Uni­bet si­de­lø­ben­de ar­ran­ge­ret en tur­ne­ring med nav­net Me­di­e­liga­en, hvor jour­na­li­ster og spil- eks­per­ter fra det gan­ske dan­ske land har kom­met med for­slag til de for­skel­li­ge kam­pe.

Eft er midt­u­gens kam­pe er man nu nå­et frem til se­mi­fi na­len, og der er bå­de fa­vo­rit­ter og out­si­de­re til­ba­ge. Iføl­ge Uni­bet var Leif Ras­mus­sen fra Fy­ens nem­lig blandt de mest un­der­tip­pe­de før tur­ne­rin­gen med et vin­dero­d­ds på 22, men er al­li­ge­vel klar til se­mi­fi na­len.

Han ram­te el­lers for­bi beg­ge si­ne væd­de­mål i kvart­fi na­len, men da mod­stan­de­ren gjor­de det sam­me, gik han al­li­ge­vel vi­de­re.

Med i se­mi­fi na­ler­ne er og­så BTs egen St­eff en Dam, Jesper Si­mo fra Ca­nal 8/ 9 og Zak Eg­holm fra TV2 - vin­de­ren fi ndes eft er CL- fi na­len, og tur­ne­rin­gen kan føl­ges un­der # me­di­e­liga­en.

In­ter bør kun­ne slå et mo­ti­va­tions­løst hold fra Ju­ven­tus. Fo­to: Scan­pix Den­mark

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.