1,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lug­ter i den grad af mål på Loft us Ro­ad. Op­gø­ret er en kamp imel­lem de to ma­na­gers med mindst ta­lent for at or­ga­ni­se­re et fod­bold­hold, hvil­ket de to klub­ber har be­talt dyrt for. QPR var pa­te­tisk dår­li­ge imod Man. Ci­ty , og må næ­sten kom­me ud og spil­le frit i den­ne sid­ste hjem­me­kamp i sæ­so­nen, mens Newcast­le skal ha­ve po­int ud af op­gø­ret og me­get ger­ne tre af slagsen for at und­gå nedryk­ning. Til­med har Newcast­le fort­sat Mi­ke Wil­li­am­son ude med ka­ran­tæ­ne, mens Pa­piss Cis­sé mod­sat er med igen eft er den lan­ge ka­ran­tæ­ne.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.