2,30

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ju­ven­tus spil­le­de Cham­pions Le­ague- se­mi­fi na­le så sent som i ons­dags og har al­le­re­de nu fo­kus på den næ­ste sto­re op­ga­ve, der er Cop­pa Ita­lia- fi na­len mod La­zio på ons­dag. Der­for hvi­ler ch­eft ræ­ner Mas­si­mi­li­a­no Al­le­gri stort set he­le hol­det til aft enens ude­kamp mod In­ter. Mila­no- mand­ska­bet skal bru­ge tre po­int i jag­ten på Eu­ro­pa Le­ague til eft er­å­ret og har i øv­rigt spil­let glim­ren­de på det se­ne­ste med fi re sej­re og to uaf­gjor­te i de sid­ste seks Se­rie A- kam­pe. De bør og­så kun­ne slå Ju­ven­tus’ re­ser­ver, så prøv 1- tal­let til gan­ske fi n pris.

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.