2,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Stort bund­brag fra Pre­mi­er Le­ague mel­lem to hold, som dog er i sær­de­les glim­ren­de form. Bå­de Sun­der­land og Lei­ce­ster vil for­ment­lig ha­ve et øre på kamp­for­lø­bet i Tot­ten­ham mod Hull, for ta­ber Hull den kamp kan uaf­gjort vi­se sig som et sær­de­les giv­tigt re­sul­tat for beg­ge mand­ska­ber. I for­vej­en er Sun­der­land gå­et til pau­se med uaf­gjort i he­le 10 af 18 hjem­me­kam­pe, mens Lei­ce­ster blot har væ­ret for­an i en af 18 ude­kam­pe, men til gen­gæld spil­ler for­ry­gen­de for ti­den. Flot be­ta­ling på, at de før­ste 45 mi­nut­ter en­der uden en vin­der.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.