Når sor­gen ram­mer

BT - - INDHOLD -

Man­dag mor­gen dø­de min svi­ger­far. I åre­vis har han skran­tet. Dø­den kom ik­ke som en over­ra­skel­se. Men det gjor­de sor­gen. Det er un­der­ligt... Det er man­ge må­ne­der si­den, vi for­be­red­te bør­ne­ne på, at han ik­ke vil­le bli­ve rask. I uge­vis har vi ( og læ­ger­ne) sagt: ’ Nu er det nu’. Al­li­ge­vel væl­te­de sor­gen ind over fa­mi­li­en som en ts­u­na­mi. Men så­dan MÅ det væ­re, for sor­gen kan ik­ke få plads, før hå­bet ( om et mira­kel) er sluk­ket. Sor­gen ri­ver alt op og mud­rer fø­lel­ser­ne til. Men bøl­ger­ne eb­ber ud og vil en­de som små skulp i vand­kan­ten. Skvulp, der vil min­de os om, at vi har mi­stet. Nog­le da­ge vil van­det væ­re bliks­til­le, an­dre da­ge vil der væ­re krus­nin­ger på over­fla­den, når min­der­ne rum­ste­rer. Og så­dan skal det væ­re. For så­dan le­ver han vi­de­re – i os. Sor­gen over at mi­ste hånd­te­rer vi vidt for­skel­ligt. I den­ne uge kan du mø­de for­fat­te­ren Leo­nora Chri­sti­na Skov, der net­op har mi­stet sin mor. Og du kan mø­de Char­lot­te Bork Høvs­gaard, der lær­te sor­gen at ken­de, da hen­des mand dø­de alt for tid­ligt – kun 42 år gam­mel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.