UGENS APP

BT - - KORT NYT -

Går du rundt med en astro­nom i ma­ven, så er ap­pen Star Chart no­get for dig. Hold din smartp­ho­ne op mod him­len – og vup­ti har du et flot kort med de stjer­ner, kon­stel­la­tio­ner og stjer­ne­bil­le­der, som kan ses fra din gpspo­si­tion. Det fe­de ved Star Chart er, at ap­pen, selv­om du bor i en by med bag­grunds­lys, og har svært at se stjer­ner­ne, vi­ser dem skar­pt. Du kan og­så væl­ge at se stjer­ne­him­len an­dre ste­der på klo­den. El­ler find en pla­net, og flyv med en flot 3D- animation der­til for at læ­re me­re om den. En fin de­tal­je er Star Charts tids­ma­ski­ne, som kan brin­ge dig 10.000 år frem el­ler til­ba­ge i ti­den for at se frem­ti­dens el­ler for­ti­dens nat­te­him­mel. In­fo: Star Chart. Plat­form: IOS og An­droid. Pris: Ap­pen er gra­tis.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.