Leo­nora Chri­sti­na Skov

BT - - INTERVIEW -

• Døbt Chri­sti­na Skov, men æn­dre­de som 21- årig sit navn til Leo­nora Chri­sti­na Skov. • Ud­dan­net i lit­te­ra­tur­vi­den­skab ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i 2005. • Gift med videnskabsjournalist An­net­te K. Nielsen. • For­fat­ter, lit­te­ra­turkri­ti­ker på We­e­ken­da­vi­sen og sam­funds­de­bat­tør. • Med­vir­ker i ’ Smags­dom­mer­ne’, der er ble­vet sendt på DR2 og nu på DRK. • Delt­og i 2012 sam­men med An­net­te K. Nielsen i DR- pro­gram­se­ri­en ’ Så­dan er kær­lig­hed’. • De­bu­te­re­de som for­fat­ter i 2003 med bo­gen ’ Rygs­vøm­me­ren’. Har se­ne­re skre­vet ’ Champag­nepi­gen’ ( 2007), ’ Sil­hu­et af en syn­der’ ( 2010), og ’ Første­el­ske­ren’ ( 2012) samt bør­ne­bo­gen ’ Glas­hu­set’ ( 2008) og en gen­digt­ning af ’ Ali­ce i Even­tyr­land’ ( 2006). • Ak­tu­el med bo­gen ’ Hvor in­tet bry­der vin­den’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.