Da jeg flyt­te­de

BT - - INTERVIEW -

hjem­me­fra, skif­te­de jeg navn. Det var et for­søg på at få et nyt liv og ska­be min egen per­son. I de pe­ri­o­der, hvor jeg har følt mig me­get udskældt, har det især gi­vet god me­ning – for dét har det væ­ret Leo­nora, det gik ud over – ik­ke Chri­sti­na

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.