GU­I­DE Så­dan be­ar­bej­der du sor­gen

BT - - TEMA -

Psy­ko­log Jan- Hen­rik Win­s­lov, der le­der ’ En­hed for Selv­mord­s­fore­byg­gel­se’ på Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal gi­ver si­ne bed­ste råd til, hvor­dan man ta­ck­ler sor­gen over at mi­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.