Martin Herbst

BT - - KLUMME -

• Født i 1960. • Kom ind i Moon- be­væ­gel­sen som 18- årig, og for­lod den igen som 39- årig i 1999. • Er gift med ja­pansk- fød­te Yuri­ko, som han bor sam­men med på Ama­ger. • Far til fi­re børn i al­de­ren 19 til 25 år. • I dag præst i Kor­s­vejskir­ken i Tår­n­by. • Hol­der des­u­den fored­rag og un­der­vi­ser i te­o­lo­gi, fi­lo­so­fi samt us­un­de fæl­les­ska­ber. • For­fat­ter til bø­ger­ne ’ Mit Livs om­vej’, der ud­kom på Lind­hardt & Ring­hof i 2009. Og bo­gen ’ Sun­de og us­un­de fæl­les­ska­ber’ ud­gi­vet af for­la­get Al­fa i 2013’. • Læs me­re om Martin Herbst, hans fored­rag og ar­bej­de på mar­tin­herbst. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.