Solsik­ker

BT - - SKØNHED - Bud­get­køb:

In­tet ælder hu­den hur­ti­ge­re end so­len. In­ve­ster i en god an­sigts­solcre­me og brug den hver dag. Hu­den er godt klædt på til den dan­ske som­mer med en fak­tor 15- 30, men går fe­ri­en mod var­me­re him­mel­strøg, skal du op i en fak­tor 50. Ru­dolph Sun ’ Or­ga­nic Fa­ce Cream’, fin­des med fak­tor 15, 30 og 50 til pri­ser fra 225265 kr. Ru­dolp­hca­re. dk

Prøv Eu­ce­rins ( Da­nish Beauty Award- vin­den­de) fugt­bom­be ’ Hy­a­lu­ron- Fil­ler Con­cen­tra­te’ ( 298 kr.). Se­ri­en fås på Apo­te­ket. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.