Far­vel til blø

Få stær­ke og slan­ke ar­me, som du tør vi­se frem til som­mer

BT - - KROP I BALANCE -

Mor­morar­me, gre­vin­de­d­ra­pe­rin­ger, bing­ovin­ger – de knap så kær­li­ge nav­ne for­tæl­ler, at ni ud af 10 kvin­der har et an­strengt for­hold til de­res overar­me. Hel­dig­vis skal der ik­ke me­get til for at få selv de blø­de­ste ar­me stram­met fint op, in­den den ær­me­lø­se sæ­son for al­vor går igang.

Der er to ho­ved­år­sa­ger til, at ar­me­ne mang­ler form:

M ang­len­de kon­takt til og/ el­ler træ­ning af arm­mus­k­ler­ne. For me­get fedt på ar­me­ne. Træ­ning af mus­k­ler­ne er nød­ven­digt, for at

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.