Ak­tiv døds­hjælp

BT - - BOG- FIX -

Skal ak­tiv døds­hjælp skal væ­re til­ladt? I ’ Ak­tiv døds­hjælp - kan vi me­re end vi kan mag­te?’ skri­ver Etisk Rå­ds tid­li­ge­re for­mand, Ole Jo­han­nes Hart­ling om sit syn på sa­gen. Selv er han mod­stan­der men bo­gen rum­mer bå­de ar­gu­men­ter, re­flek­sio­ner og per­son­li­ge for­tæl­lin­ger. Gyl­den­dal, 250 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.