BTs le­der ons­dag: ’ Thor­nings pro­blem – Løk­kes nye held’

BT - - DEBAT -

Så blev det at­ter hver­dag for Thor­ning. Eft er må­ne­der med vin­den i ryg­gen er stats­mi­ni­ste­ren nu i mod­vind. Hel­le Thor­ning- Sch­midt fi k ros for sin op­træ­den, da Dan­mark blev ramt af ter­ror i fe­bru­ar, men nu vol­der sam­me sag re­ge­rings­che­fen pro­ble­mer. Eft er at det er kom­met frem, at Thor­ning gav for­ker­te in­for­ma­tio­ner om po­li­tiets til­ste­de­væ­rel­se kort eft er an­gre­bet (...)

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.