Mand død ef­ter ar­bejds­u­lyk­ke

To mænd stuk­ket ned ef­ter skæn­de­ri

BT - - NYHEDER -

En 46- årig mand fra Holste­bro har mi­stet li­vet, ef­ter et skur styr­te­de sam­men om ham ons­dag ef­ter­mid­dag. Det op­ly­ser vagt­che­fen ved Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti

an­den lå i klem­me un­der skur­ta­get, ef­ter sku­ret var styr­tet sam­men, in­den han ef­ter­føl­gen­de blev hjul­pet fri og bragt til ho­spi­ta­let i Aar­hus.

Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti fik med­del­el­sen om døds­fal­det af Østjyl­lands Po­li­ti fre­dag og op­ly­ser lør­dag til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau, at sa­gen be­trag­tes som af­slut­tet, i og med at der ik­ke ske­te no­get ulov­ligt i for­bin­del­se med ulyk­ken.

To mænd på hen­holds­vis 24 og 25 år blev nat­ten til lør­dag over­fal­det med kniv af en stør­re grup­pe jæv­nal­dren­de mænd ef­ter en pri­vat­fest i Glo­strup. Lør­dag mor­gen har po­li­ti­et an­holdt én per­son i sa­gen, men er fort­sat på ud­kig ef­ter fle­re ger­nings­mænd.

» Det er en yn­gre mand, vi har an­holdt, og vi ken­der ham godt i for­vej­en, « si­ger Jens Møller, vagt­chef ved Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti.

Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti vil nu vur­de­re, om den an­hold­te skal frem­stil­les i grund­lovs­for­hør se­ne­re lør­dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.