Fle­re KOL- pa­tien­ter ind­læg­ges akut

BT - - NYHEDER -

An­tal­let af pa­tien­ter med lun­ge­syg­dom­men KOL ( Kro­nisk Ob­struk­tiv Lun­ge­syg­dom), der ind­læg­ges akut, sti­ger, vi­ser en ny op­gø­rel­se fra Sund­heds­mi­ni­ste­ri­et.

I 2014 blev 634 af 1.000 KOL- pa­tien­ter ind­lagt akut, mens det til­sva­ren­de tal i 2010 var 591, skri­ver Jyl­lands- Po­sten.

Det sker på trods af, at an­tal­let af ry­ge­re er fal­den­de. Ryg­ning er den hyp­pig­ste år­sag til, at lun­ge­syg­dom­men op­står.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.