’’

BT - - NYHEDER -

Man er et sty kke vildt i et lø­ve­bur

Ales­san­dra Coc­ca, tid­li­ge­re

stewar­des­se hos Ry­a­nair

På de ru­ter, som Ry­a­nair har åb­net i Kø­ben­havn i for­å­ret 2015, er der en­kel­te dan­ske pi­lo­ter, som fl yver. Men der er in­gen el­ler kun me­get få dan­ske­re blandt Ry­a­nairs ka­bi­ne­per­so­na­le. Der­i­mod er det syd- og øst­eu­ro­pæ­e­re, som har ta­get imod job­be­ne som steward og stewar­des­se hos Ry­a­nair. På et fl y fra Lu­ton til Kø­ben­havn i

april be-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.