Hvor me­get fyl­der Jacob Jen­sens design i dit hjem?

BT - - NYHEDER - Suss

VEL­KENDT

An­der­le­des. mær­ke­ligt.

Men

ik­ke Det var nu af­dø­de Jacob Jen­sens mot­to, et mot­to som er ty­de­ligt i de iko­ni­ske pro- duk­ter, den dan­ske de­sig­ner nå­e­de at stå bag i de me­re end 60 år, han sat­te sig præg på dan­sker­nes liv.

For godt nok var hans navn or­di­nært, men det var in­tet af det, han nå­e­de at ska­be.

Mar­gret­he- skå­len er selv­føl­ge­lig et af de mest kend­te og be­røm­te af Jen­sens pro­duk­ter her­hjem­me.

Se her, hvil­ke fan­ta­sti­ske ting Dan­marks før­en­de in­du­stri­el­le de­sig­ner Jacob Jensen, el­lers stod bag.

Den­ne pla­de­spil­ler fra B& O hø­rer til blandt design- klas­si­ker­ne. Fo­to: Erik Jepsen, Hen­ning Bag­ger, og Jacob Jensen design

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.