’’

BT - - NYHEDER - Sha­ker Redha

Jeg drøm­mer sta­dig om det og bli­ver væk­ket af det om nat­ten

De to mænd smi­ler og små­gri­ner, mens de hjæl­per hin­an­den med at fyl­de ek­stra in­for­ma­tio­ner på det, der frem­over bli­ver et fæl­les min­de om en tem­me­lig dra­ma­tisk dag.

Og mens Sha­ker Redha gen­ta­gen­de gan­ge tak­ker sin red­nings­mand og ger­ne vil vi­de, hvad han kan gø­re for sin hol­land­ske helt, slår Koos Meuzelaar det hen og stil­ler sig til­freds med, at han » har få­et et par po­int på kar­ma­kon­to­en « .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.