Dde­de mit liv’ ’’

BT - - NYHEDER - Koos Meuzelaar

SØN­DAG 17. MAJ 2015

Han var me­get tung, og­så al­le­re­de me­get kold, så han re­a­ge­re­de ik­ke helt. Jeg be­gynd­te med at ha­le ham op på bo­ar­det, men han gik lidt i pa­nik, for­di han faldt i van­det igen, så jeg end­te med at læg­ge ham på bo­ar­det og selv svøm­me ind

Koos Meuzelaar og Sha­ker Redha på sko­vs­ho­ved Havn i Nord­s­jæl­land. Fo­to: Louise Brodt­ha­gen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.