For sent

BT - - NYHEDER -

Git­te Se­e­berg

var frem­træ­den­de fol­ke­tings­med­lem for De Kon­ser­va­ti­ve fra 19942004 og med­lem af Eu­ro­paPar­la­men­tet fra 2004- 07. 7. maj 2007 for­lod hun Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti og dan­ne­de Ny Al­li­an­ce sam­men med Naser Khader og Anders Samuelsen, Hun for­lod po­li­tik i 2008 og blev ge­ne­ral­se­kre­tær for WWF Ver­dens­na­tur­fon­den.

Fo­to: Bjar­ke Bo Ol­sen

( V) var in­te­gra­tions­mi­ni­ster fra 2005- 07. Si­den 2012 har hun væ­ret po­li­tisk chef i den bor­ger­li­ge­li­be­ra­le tæn­ket­ank Cepos.

Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.