Eknu­ser­fa­brik­ken ’’ Når man våg­ne­de om mor­ge­nen, fryg­te­de man da­gen

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 17. MAJ 2015

Som 13- årig på God­havn fik Poul- Erik Ras­mus­sen sin før­ste ta­to­ve­ring, la­vet af ham selv med en knap­penål og kug­le­pens­blæk. ’ Born To Die’, står der på hans høj­re arm. » Det gjor­de de fle­ste dren­ge, så kun­ne man hæv­de sig, så man ik­ke blev mob­bet, « si­ger han. Fo­to: Thomas Lek­feldt

I 10 år har en grup­pe nu voks­ne bør­ne­hjem­s­dren­ge fra in­sti­tu­tio­nen God­havn kæm­pet for at få en of­fi­ci­el und­skyld­ning for den hor­rib­le be­hand­ling, de måt­te fin­de sig i med tæsk og unød­ven­dig me­di­ci­ne­ring. Fo­to: Scan­pix

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.