Gu­i­de: Så­dan und­går

BT - - SUNDHED - Ni­co­laj Thomas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk

SÅ­DAN GØR DU

Il­lu­stra­tion: Hjer­nesa­gen. dk

Fore­nin­gen Hjer­nesa­gen sæt­ter i kampag­nen ’ Op med pul­sen, ned med blod­tryk­ket’ fo­kus på hver­dags­mo­tion.

De gi­ver her fi­re let­te øvel­ser, der kan red­de dit liv: Træn bag­del og lår Stå med let spred­te ben. Stræk ar­me­ne frem. Bøj ned, uden at knæ­e­ne kom­mer ud over tæ­er­ne. Kom så langt ned, du kan, og så lang­somt op igen. Gen­tag øvel­sen f. eks. fem gan­ge el­ler me­re, så du mær­ker, at din puls sti­ger. Få pul­sen op Stå med let spred­te ben og ar­me­ne ned langs si­den. Hop let og spred be­ne­ne, mens du be­væ­ger ar­me­ne op over ho­ve­d­et, så ar­me­ne mø­des. Gen­tag øvel­sen fem gan­ge el­ler me­re, så du mær­ker, at din puls sti­ger.

Træn ben

Sæt høj­re fod på en skam­mel el­ler et trap­pe­trin. Træd op med ven­stre fod og her­ef­ter ned igen. Høj­re fod skal bli­ve op­pe. Gen­tag fem gan­ge el­ler me­re, så du mær­ker pul­sen sti­ger. Skift her­ef­ter fod og gen­tag øvel­sen.

Gå en rask tur

Gå en tur på mindst en halv ti­me - og­så selv om du ik­ke har en hund. Gå lidt hur­ti­ge­re, end du ple­jer, så du får pul­sen op. Over­vej, om du li­ge så godt kan gå el­ler cyk­le i ste­det for at kø­re i bil el­ler med bus.

SØN­DAG 17. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.