Tid­li­ge­re præ­si­dents døds­straf væk­ker vre­de

BT - - NYHEDER -

EGYP­TEN

Tyr­ki­ets præ­si­dent, Re­cep Er­do­gan, kri­ti­se­rer Egyp­ten, ef­ter en dom­stol i går døm­te den tid­li­ge­re præ­si­dent Mo­ha­med Mor­si til dø­den.

Iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters be­skyl­der Er­do­gan til­med Ve­sten for hyk­le­ri:

» Mens Ve­sten er ved at af­skaf­fe døds­straf­fen, ser de ba­re på, at døds­dom­me fort­sæt­ter med at bli­ve af­sagt i Egyp­ten. De gør ik­ke no­get ved det, « si­ger den tyr­ki­ske præ­si­dent iføl­ge Reu­ters.

Og­så Am­ne­sty ret­ter skarp kri­tik af Egyp­ten og kal­der dom­men for et ’ pa­ra­de­num­mer’, der er ba­se­ret på ugyl­di­ge pro­ce­du­rer.

» At idøm­me Muha­med Mor­si døds­straf ef­ter en uret­fær­dig ret­ter­gang vid­ner om en kom­plet foragt for men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne. Hans rets­sag var un­der­mi­ne­ret, før han over­ho­ve­det sat­te si­ne fød­der i rets­sa­len, « ly­der det fra Am­ne­sty i en pres­se­med­del­el­se. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.