’’ Det he­le be­gynd­te som et kunst­pro­jekt, da jeg gik på uni­ver­si­te­tet, hvor jeg læ­ste kunst og fi­lo­so­fi. Her fik jeg ide­en om at trans­for­me­re min krop

BT - - NYHEDER - ’ The Lizard­man’

» Jeg har slet ik­ke fortr­udt det og kom­mer hel­ler ik­ke til det. Jeg ind­led­te pro­jek­tet for over 20 år si­den, og det har kun gjort mit liv bed­re, « un­der­stre­ger han.

Man­ge vil må­ske tæn­ke, jeg al­tid på mig selv. Og da jeg blev te­e­na­ger, gik jeg op i te­a­ter og stu­de­re­de kunst. Hvis folk kun­ne se he­le mit liv for sig, vil­le de for­stå, at det var en me­get na­tur­ligt ud­vik­ling, « for­tæl­ler han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.