VID­STE DU AT:

BT - - NYHEDER -

Lys fe­der

For me­get lys kan re­du­ce­re fedt­for­bræn­din­gen, for­tæl­ler hol­land­ske for­ske­re i et stu­die af mus. Mus, der fi k me­get lys, for­brænd­te mel­lem 25 og 50 pro­cent min­dre fedt, for­tæl­ler for­sker­ne.

Rot­ter red­der hin­an­den

Når rot­ter får val­get imel­lem at spi­se cho­ko­la­de og at hjæl­pe en druk­nen­de art­s­fæl­le, væl­ger de at hjæl­pe i 50 til 80 pro­cent af til­fæl­de­ne, vi­ser ame­ri­kan­ske for­ske­re i et nyt stu­die.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.