My­rer ple­jer de sy­ge

BT - - NYHEDER -

My­rer und­går smit­tespred­ning ved at ren­gø­re de­res sy­ge in­di­vi­der, vi­ser ty­ske og østrig­ske for­ske­re i et nyt stu­die. » My­rer­ne rengør bå­de sig selv og an­dre. Vi kan se, at når et in­di­vid blandt my­rer­ne bli­ver in­fi ce­ret med syg­dom, så sti­ger ren­gø­rin­gen af den sy­ge. Sam­ti­dig ned­sæt­ter den sy­ge og­så sin kon­takt med de an­dre my­rer, « for­kla­rer dan­ske Li­ne Vej Ugel­vig, der er po­st­doc ved forsk­nings­in­sti­tu­tio­nen IST Au­stria. Hvis en my­re er uhel­bre­de­ligt syg, kan den dog en­de med at bli­ve smidt ud af bo­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.