’’

BT - - SØNDAG -

» Su­vor­ov sag­de, at kri­gen er slut, når den sid­ste sol­dat er be­gra­vet. Vi øn­sker at hyl­de de dø­de. Sol­da­ter­ne er al­le hel­te, men de er al­drig ble­vet hyl­det, « si­ger Ol­ga Struzha­nova og kig­ger på knog­le­re­ster­ne, der lig­ger ved hen­des fød­der få skridt fra, hvor børn fra ti år og op og voks­ne sover i tel­te mel­lem træ­er­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.