TABOULEH MED LAMMEKOFTESI OG CITRONSNITTER TIL DES­SERT

BT - - SØNDAG -

Hvor­for har du valgt at la­ve tabouleh med lam­me­koft esi?

Tabouleh Lam­me­koft esi Tænd ov­nen på 200 gra­der. Rør in­gre­di­en­ser­ne til dip­pen sam­men, og stil den på køl til den skal bru­ges. Rør al­le ingredienser til koft esi­far­sen sam­men og form små, afl an­ge fri­ka­del­ler af den. Sæt dem evt. på små træs­pyd. Læg dem på en ba­ge­pla­de be­klædt med ba­ge­pa­pir. Steg dem i ov­nen i ca. 20 min. el­ler til de er gyl­den­bru­ne og gen­nem­s­teg­te. De kan med for­del gril­les i ste­det. Bland in­gre­di­en­ser­ne til dip og ser­ver med tabouleh.

Citronsnitter

Bland al­le ingredienser og smag til med ci­tron, salt og pe­ber. Varm ov­nen op til 175 gra­der og be­klæd en 20×30 cm bra­de­pan­de med ba­ge­pa­pir. Pisk smør og suk­ker let og luft igt med en hånd­mixer. Bland mel og salt og hæld det i smør/ suk­ker- blan­din­gen. Pisk et par gan­ge med hånd­mixe­ren og ælt det der­eft er sam­men med hæn­der­ne. Ba­re til det li­ge ak­ku­rat er sam­let. Tryk der­eft er dej­en ud i for­men, til den dan­ner et jævnt lag og ca. 2, 5 cm op ad kan­ter­ne. Stil den her­eft er på køl ( ger­ne i fry­se­ren) i 20- 30 min. Prik den med en gaff el og bag den her­eft er i 15- 20 mi­nut­ter el­ler til den li­ge ak­ku­rat er ble­vet ba­re en anel­se ly­se­brun. Pisk æg, suk­ker og ci­tronskal og - saft sam­men med me­let. Lad væ­re med at pi­ske det luft igt ( så und­lad at bru­ge el­mixer el­ler me­get stærk mand). Det skal ba­re li­ge pi­skes glat/ sam­men. Hæld ci­tron­blan­din­gen over bun­den og bag he­le her­lig­he­den i 25- 30 mi­nut­ter. ‘ Ryst’ lidt på for­men, hvis det sta­dig ‘ skvul­per’ er ka­gen ik­ke fær­dig end­nu. Lad den kø­le af på en rist og skær den der­eft er i fi rkan­ter og drys fl or­me­lis over gen­nem en sig­te.

Stegt fl æsk med per­sil­lesovs. Det er no­get af det lækre­ste, hvis det er la­vet or­dent­ligt og kom­mer fra en gris, det har haft det godt. El­lers skul­le det væ­re en bur­ger. Jeg le­ver af no­get helt an­det til dag­ligt, men når det kom­mer til liv­ret­ter, er det al­tid lidt barn­ligt el­ler nostal­gisk. Det er ri­me­ligt sim­pelt at la­ve, og det er nemt at pak­ke i pi­c­ni­c­k­ur­ven og ta­ge med ud i en park el­ler på stran­den. Vi går som­me­ren i mø­de, og der må man ger­ne spi­se sin søn­dags­mid­dag uden­for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.