SKÆN­DES – OG LEV LÆN­GE­RE

BT - - SØNDAG -

Æg­te­par, som un­der­tryk­ker de­res vre­de, har dob­belt så stor ri­si­ko for at dø i uti­de som dem, der får ren­set luft en. Det vi­ser en un­der­sø­gel­se fra Mi­chi­gan. 166 par blev fulgt gen­nem 17 år, og de, der un­der­tryk­te vre­de for hus­fre­dens skyld, hav­de alt­så dob­belt så høj dø­de­lig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.