SPIL

BT - - SØNDAG - PS4, pc+, Wii U He­ad­set

Ma­ski­ner: Gen­re:

***** *

Polk er eks­pert i Xbox One­he­ad­sets, men grun­det den sto­re suc­ces har de nu og­så ka­stet sig over an­dre spil­le­ma­ski­ner. Stri­ker P1 er så­le­des et he­ad­set til pc, PS4 og Wii U. Især til PS4 er det en kærkom­men nyhed, og som et pro­dukt til en pris på li­ge over 800 kr. brin­ger Polks kva­li­tet det op blandt de bed­ste i klas­sen. Ly­den er vir­ke­lig god, bå­de ly­den der ser­ve­res fra spil­let, men og­så din egen lyd fra mi­kro­fo­nen – især diskan­ten gør me­get. Stri­ker P1 er me­get let og er be­ha­ge­lig at ha­ve på i læn­ge­re tid ad gan­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.