SOM HUND OG KAT

BT - - SØNDAG -

En stor un­der­sø­gel­se fra So­ci­al­forsk­nings­in­sti­tut­tet vi­ser, at 33 pro­cent af dan­ske­re i parforhold skæn­des jævn­ligt. He­le ot­te pro­cent af dan­ske par skæn­des så vold­somt, at det er til ska­de for bør­ne­ne og en trus­sel mod for­hol­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.