En ta­to­ve­ring, bit­te

Stor­by­fe­rie:

BT - - REJSER - Hen­rik H. Bre­um brum@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

TYS­KLAND 1

» Ja, es tut weh. « En lil­le, knald­gul mær­kat ved skran­ken for­tæl­ler det kort og kon­tant: Ja, det gør ondt at bli­ve ta­to­ve­ret. Og­så i øko­no­mi­en.

Ni­co­le, der tje­ner til da­gen og vej­en ved at gø­re rent i et su­per­mar­ked, læg­ger høj­re un­de­rarm til et vel­lig­nen­de po­rtræt af sin el­ske­de pud­del­hund.

Det kom­mer til at ko­ste hen­de i om­eg­nen af 4.000 kr. at få sin tro­fa­ste ven prin­tet ind i hu­dens dy­be­re lag med nål og far­ve.

» Det går fint. Vi lig­ger jo li­ge her. I ver­dens nav­le så at si­ge, «

Så­dan si­ger Step­han Kempf, én af tre eje­re bag Tat­tostu­dio Dä­ne­mark, der hol­der til på Ka­sta­ni­e­nal­lee 36, li­ge bag po­li­ti­sta­tio­nen i hjer­tet af Ham­borg- by­de­len

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.