TRUP- TJEK: Si­sto klar til guld­kamp mod FCK

BT - - ALKA SUPERLIGA - CO­ME­BA­CK Las­se Vø­ge lavg@ spor­ten. dk

FC Midtjyl­land har fl ere sto­re trum­fer med i ær­met, når Ul­ve­ne i aft en hjem­me mø­der FC Kø­ben­havn i en kamp, der re­elt set kan sen­de gul­det til He­den.

For før­ste gang i det­te ka­len­der­år er midtjy­der­nes kant­ko­met Pio­ne Si­sto, der langt om læn­ge er ble­vet en drilsk ly­skenska­de kvit, med i trup­pen. Og­så det sven­ske stor­ta­lent Kri­stoff er Ols­son, der li­ge­le­des har væ­ret ude he­le for­å­ret, er med mod FCK.

Kri­sti­an Bach Bak og Erik Svi­a­ct­hen­ko, der ik­ke var med i den se­ne­ste kamp mod OB, har iføl­ge Tips­bla­det med stor suc­ces væ­ret hos spe­ci­al­læ­ge på Ama­ger, og de to for­svars­spil­le­re er og­så klar til FCK- sla­get.

Jim Lar­sen og Ey­ol­fur He­din­s­son er fort­sat ude med ska­der, mens ni­ge­ri­an­ske Syl­ve­ster Ig­bo­un har ka­ran­tæ­ne.

FCK- la­za­ret­tet vok­ser sta­dig

FC Kø­ben­havns off en­siv­pro­fi l Ni­co­lai Jør­gen­sen bli­ver ik­ke klar til kam­pen mod FC Midtjyl­land.

Jør­gen­sen måt­te ska­det ud­gå af tors­da­gens po­kal­fi - na­le­sejr over FC Vestsjæl­land, og kø­ben­hav­ner­ne må alt­så und­væ­re ham til den svæ­re op­ga­ve i Her­ning.

I for­vej­en var FCK hårdt ramt af ska­der på de off en­si­ve po­si­tio­ner – Yous­sef Tou­touh, An­dreas Cornelius, Dan­ny Amankwaa og Bas­hkim Kadrii er al­le ude med læn­ge­re­va­ren­de ska­der.

Stå­le Sol­bak­ken må og­så se bort fra for­svarkrum­tap­pen Mikael An­tons­son, der er ude med en se­neska­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.