Norwich klar til play­off- fi­na­le

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den en­gel­ske Cham­pions­hip- klub Norwich er kun en en­kelt sejr fra at kun­ne kal­de sig Pre­mi­er Le­ague- klub igen. I den an­den se­mi­fi­na­le i play­off- kam­pe­ne i den næst­bed­ste en­gel­ske ræk­ke vandt klub­ben lo­kal­der­by­et mod ri­va­ler­ne fra Ipswich med 3- 1. Der­med er Norwich med sam­let 4- 2 klar til fi­na­le­kam­pen om en op­ryk­nings­plads. Det før­ste op­gør mel­lem Norwich og Ipswich var slut­tet 1- 1. Ipswich var der­for tvun­get frem på ba­nen, hvis fi­na­le­plad­sen skul­le sik­res. Mis­sio­nen for den en­gel­ske klub blev end­nu van­ske­li­ge­re fem mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg, da Chri­stop­he Ber­ra be­gik straf­fes­park og i sam­me om­bæ­ring blev sendt tid­ligt i bad. Wes­ley Hoo­la­han spar­ke­de ef­ter­føl­gen­de for­sø­get fra de 11 me­ter i net­tet, men knap 10 mi­nut­ter se­ne­re brag­te Ipswi­chs Tom­my Smith dog lidt liv i hå­bet, da han ud­lig­ne­de til 1- 1. Ef­ter 64 mi­nut­ter gjor­de Nat­han Red­mond det dog til 2- 1, in­den Ca­meron Jero­me en­de­gyl­digt sik­re­de Norwich sej­ren. I fi­na­len ven­ter Mid­dles­brough.

Go­j­ko Ka­car for­la­der ba­nen i Stutt­g­art med vis­he­den om, at HSV skal vin­de på lør­dag for at bli­ve i Bun­des­liga­en. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.