HE’LL NE­VER WA

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Las­se Vø­ge

BLÅ BOG

NAVN: Ste­ven Ge­or­ge Ger­rard FØDT: 30. maj 1980 KAM­PE FOR LI­VER­POOL:

709 ( 185 mål)

TRO­FÆ­ER MED LI­VER­POOL:

FA Cup ( 2001 og 2006), Liga Cup ( 2001, 2003, 2012), Cham­pions Le­ague ( 2005), UE­FA Cup ( 2001), UE­FA Su­per Cup ( 2001, 2005), FA Com­mu­ni­ty Shield ( 2006)

CAP­TAIN FAN­TA­STIC

29. NOVEM­BER 1998:

5. DE­CEM­BER 1999:

Næ­sten et år ef­ter sin de­but scorer Ste­ven Ger­rard sit før­ste mål for Li­ver­pool i 4- 1- sej­ren

25. FE­BRU­AR:

Ste­ven Ger­rard vin­der sit før­ste tro­fæ, da Li­ver­pool vin­der Car­ling Cup’en ef­ter fi­na­le­sejr over Bir­m­ing­ham.

12. MAJ 2001:

Ste­ven Ger­rard vin­der sin før­ste FA Cup med en 2- 1- sejr over Ar­se­nal i fi­na­len.

16. MAJ 2001:

Ger­rard er med til at sik­re Li­ver­pool sæ­so­nens tred­je tro­fæ med en 5- 4- sejr over span­ske Alavés i UE­FA Cup- fi­na­len. 7. OK­TO­BER 2003: Ger­rard bæ­rer for før­ste gang Li­ver­pools an­fø­rer­bind, da det en­gel­ske mand­skab mø­der slo­ven­ske Olim­pi­ja Ljubljana i UE­FA Cup­pen.

8. DE­CEM­BER 2004:

Ste­ven Ger­rard scorer mu­lig­vis Li­ver­pool- kar­ri­e­rens vig­tig­ste mål, da han med et langskud i over­ti­den hjem­me på An­fi­eld scorer det sid­ste og af­gø­ren­de mål i 3- 1- sej­ren over græ­ske Olym­pi­akos og der­med sik­rer Li­ver­pool avan­ce­ment i Cham­pions Le­ague.

25. MAJ 2005:

Et af kar­ri­e­rens ab­so­lut­te høj­de­punk­ter for Ger­rard. Li­ver­pool er ne­de med 0- 3 mod AC Milan i Cham­pions Le­ague- fi­na­len i Istan­bul. Men et ho­ved­støds­mål af Ger­rard ki­ck­star­ter et miraku­løst Li­ver­pool- co­me­ba­ck. Eng­læn­der­ne vin­der fi­na­len ef­ter straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce.

13. MAJ 2006:

Ste­ven Ger­rard scorer ef­ter et ud­sagn kar­ri­e­rens bed­ste mål, da han fra 30 me­ters af­stand udig­ner i over­ti­den af FA Cup- fi­na­len mod West Ham.

over Sh­ef­fi­eld Wed­nes­day på An­fi­eld. Ste­ven Ger­rard frem­vi­ser UE­FA Cup- tro­fæ­et un­der en sej­r­pa­ra­de i Li­ver­pool i 2001.

Fo­to: Reu­ters

lavg@ spor­ten. dk

En splej­set 17- årig dreng fra lands­by­en Whi­ston bli­ver ind­skif­tet i sid­ste se­kund af Li­ver­pools 0- 2- hjem­me­n­e­der­lag til Bla­ck­burn. Nav­net er Ste­ven Ger­rard.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.