ALK ALO­NE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ger­rard en­tre­rer An­fi eld for sid­ste gang.

Ste­ven Ger­rard løft er ’ po­ka­len med de sto­re ører’ eft er sej­ren i Cham­pions Le­ague- fi na­len over Milan i 2005 i en kamp, der blev døbt ’ Mirak­let i Istan­bul’. Fo­to: Reu­ters

22. MARTS 2009:

Ger­rard scorer sit før­ste Pre­mi­er Le­ague- hat­tri­ck i 5- 0- sej­ren over Aston Vil­la på An­fi eld.

Li­ver­pool­ma­na­ger Ken­ny Dalg­lish ’ mang­ler ord’, da han ser Ste­ven Ger­rard – som den før­ste i 30 år – sco­re hat­tri­ck i Mer­sey­si­de- der­by­et mod Ever­ton.

13. MARTS 2012:

27. APRIL 2014:

Li­ver­pool er me­get tæt på klub­bens

PRE­MI­ER LE­AGUE

Mål:

1- 0 Lal­la­na ( 26.), 1- 1 Pun­cheon ( 43.), 1- 2 Zaha ( 60.), 1- 3 Mur­ray ( 90.)

Fo­to: Action Ima­ges og Reu­ters

2. JA­NU­AR 2015:

Ger­rard an­non­ce­rer, at han for­la­der Li­ver­pool eft er sæ­so­nen. Han skal til den ame­ri­kan­ske klub LA Ga­laxy.

16. MAJ 2015:

før­ste mester­skab i 24 år. Men i nøg­le­kam­pen hjem­me mod Chel­sea mi­ster Ger­rard fod­fæ­stet og bol­den, og Chel­seas Dem­ba Ba kan uhin­dret lø­be ned og sco­re kam­pens ene­ste mål. Li­ver­pool en­der på an­den­plad­sen i Pre­mi­er Le­ague. Ste­ven Ger­rard ærg­rer sig eft er sin fejl mod Chel­sea i 2014, der ko­ster mester­ska­bet. Fo­to: Action Ima­ges

Li­ver­pool vin­der kam­pen eft er straff es­parks­kon­kur­ren­ce.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.