Djoko­vic vi­ste tæn­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NOVAK DJOKO­VIC

vi­ste sig fra sin bed­ste si­de i se­mi­fi­na­len ved ATP- tur­ne­rin­gen In­ter­na­zi­o­na­li BNL d’Ita­lia i Rom mod spa­ni­e­ren David Fer­rer. Ef­ter at ha­ve væ­ret i tre sæt i si­ne før­ste tre kam­pe i den sto­re tur­ne­ring i Ita­li­ens ho­ved­stad be­hø­ve­de den ser­bi­ske ver­den­set­ter blot to sæt for at vin­de kam­pen 6- 4, 6- 4. Re­sul­ta­tet un­der­stre­ger, at der er be­læg for, at han reg­nes som fa­vo­rit til at vin­de sæ­so­nens an­den Grand Slam- tur­ne­ring, French Open, der ind­le­des næ­ste we­e­kend i Pa­ris.

Den an­den se­mi­fi­na­le – Ro­ger Fe­de­rer mod Sta­nislas Wawrinka – blev spil­let ef­ter re­dak­tio­nens de­ad­li­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.