Woz­ni­a­cki klar til East­bour­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

CA­RO­LI­NE har pla­ner­ne for sin for­be­re­del­se til julis Grand Slam­tur­ne­ring ’ The Cham­pions­hips’ klar. Dis­se in­klu­de­rer igen del­ta­gel­se i WTA- tur­ne­rin­gen Aegon In­ter­na­tio­nal i East­bour­ne.

» Vi er gla­de for, at Woz­ni­a­cki har til­meldt sig. End­nu en­gang har ver­dens bed­ste ten­nis­spil­le­re be­slut­tet sig for at be­sø­ge vo­res tur­ne­ring som sid­ste for­be­re­del­se, in­den det går løs i Wim­b­ledon, « si­ger tur­ne­rings­di­rek­tør Gavin Flet­cher.

WOZ­NI­A­CKI

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.