Ni­cki- tri­umf i Fin­land

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TIL­BA­GE Flem­m­ing Brandt fl b@ spor­ten. dk

I aft es kun­ne Ni­cki Pe­der­sen for før­ste gang si­den som­me­ren 2012 ind­ta­ge plad­sen øverst på po­di­et som vin­der af et spe­edway- grand­prix i VM- se­ri­en.

Dan­ske­ren vandt fi na­len i det fi nske grand­prix, som blev kørt i Tam­pe­re, for­an bri­ten Tai Wof­fi nden og sven­ske An­dreas Jons­son på tred­je­plad­sen.

» Det er fan­ta­stisk. Jeg har ar­bej­det så hårdt for det her, og jeg har få­et sam­let det rig­ti­ge team, « sag­de en ty­de­ligt rørt Ni­cki Pe­der­sen, da han blev in­ter­viewet eft er fi na­le­sej­ren.

Nær­mer sig top­pen

Sej­ren be­ty­der, at den 38- åri­ge dan­ske ve­te­ran nu er num­mer to med 19 po­int eft er de før­ste to af­de­lin­ger af VM- se­ri­en. Wof­fi nden fø­rer med 22 po­int.

» Jeg vil ger­ne væ­re i top tre, så er man sta­dig med i kam­pen, « fastslog Pe­der­sen, in­den han blev hyl­det med na­tio­nal­me­lo­di og champag­nesprøjt på sej­rs­skam­len.

Ni­cki Pe­der­sen ( blå hjelm­far­ve) vandt fi­na­len i det fin­ske grand­prix. Ar­kiv­fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.