’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ni­cki Pe­der­sen

Det er fan­ta­stisk. Jeg har ar­bej­det så hårdt for det her

Det un­ge ta­lent Mi­cha­el Jepsen Jensen nå­e­de frem til se­mi­fi na­len i Tam­pe­re, og han lig­ger nu sam­men­lagt på en delt fj er­de­plads med 15 po­int. Den tred­je dan­sker, Ni­els- Kri­sti­an Iver­sen, er med 13 po­int på en delt ni­en­de­plads eft er de to før­ste af­de­lin­ger.

Ni­cki Pe­der­sen har tid­li­ge­re væ­ret ver­dens­me­ster tre gan­ge: I 2003, 2007 og 2008.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.