1,70

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Od­dset er fun­det hos Lad­bro­kes DAN­SKE SPIL ............................................................................. 1,65 UNI­BET ......................................................................................... 1,65 TI­PI­CO ........................................................................................... 1,65

Kol­ding Bold­klub har le­ve­ret et par over­ra­skel­ser i lø­bet af for­å­ret, men sam­let set er hol­det ik­ke stærkt nok til 2. di­vi­sion. I for­ri­ge kamp ud­gik an­gri­be­ren Hen­rik Toft end­da, og det vi­des ik­ke, hvor­vidt han er ble­vet klar her - men uan­set hvad man var me­get langt fra ni­veau se­ne­st i ne­der­la­get 0- 5 til Kol­ding IF. Det er sid­ste chan­ce for Mid­del­fart, hvis de vil bli­ve op­pe, og selv om de har et par folk ude, så har de gjort det godt i for­å­ret, hvor man i ot­te kam­pe blot har tabt én gang - og det var ude mod Ma­ri­en­lyst. God­kendt pris på 2- tal­let.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.